Suomeksi  In English

Automationsplanering

Vi erbjuder tjänster och lösningar för planering och genomförande av aktuatorer, maskiner och processer samt val, programmering och ibruktagning av PLC.
Mest bekanta är Omrons, ABBs, Siemens och Wagos produkter.

Våra tjänster kan innehålla ansvar för hela projekt men också delar av större projekt.

Industri-, process- och maskinautomation

  •  Automation- och instrumentplanering
  •  Genomförande
  •  Ibruktagning
  •  Programmering av fjärrstyrning
  •  Logikprogrammering

Båt- och fartygsindustrin

  •  Automationsplanering
  •  Instrumentplanering

Små- och medelstora industrin, SCADA-system

  •  Planering
  •  Genomförande
  •  Ibruktagning

Ta kontakt så berättar vi gärna mera.


Asko Lamminen
email: förnamn.efternamn@eleca.fi
Telefon: +358 400 919 351